CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” NĂM 2022 CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

          Với phương châm quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh đoàn và Đảng ủy Trường cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên về các nội dung…

Đọc tiếp CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” NĂM 2022 CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH