CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

           Đổi mới cơ bản toàn diện nhà trường, tạo ra một môi trường giáo dục thực sự chuyên nghiệp, ở đó cán bộ giảng viên có thể phát huy tối đa năng lực, sở trường trong công việc; cam kết một chuẩn đầu ra tốt nhất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp cũng như các đơn vị sự nghiệp. Tận dụng lợi thế về quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; chú trọng các phòng thực hành chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề, từng bước nâng cao chất lượng tay nghề của sinh viên ra trường; từ đó người học có thể tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm mang lại thu nhập cao và ổn định.

          Phấn đấu trở thành một trong những trường cao đẳng chất lương cao trong khu vực, môi trường sư phạm xanh-sạch- đẹp và thân thiện. Từng bước khảng định thương hiệu nhà trường thông qua chất lượng đầu ra của sinh viên.

          Thời gian thực hiện chiến lược là 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo năng lực thực hành và các kỹ năng mềm cho người học; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực nghiệm sản xuất, kết nối với các doanh nghiệp, đảm bảo chương trình đào tạo đáp ứng được những đòi hỏi của các nhà tuyển dụng nhân lực chất lượng cao.