TIN TỨC ĐOÀN THỂ

Honda Việt Nam tiếp nối Thành Công

🎉🎉🎉 Chúc mừng Honda Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí Top 1 trong ngành Sản xuất/ Hóa chất ...
Xem Chi Tiết

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

             Sáng ngày 26/10/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên ...
Xem Chi Tiết

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

         Ngày 06/10/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên đã long ...
Xem Chi Tiết

TÌNH NGUYỆN HÈ CỦA ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU NĂM 2023

        Ngày 23/7/2023, Đoàn Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu cùng 5 Đoàn thanh ...
Xem Chi Tiết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 26 - 07 - 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên ...
Xem Chi Tiết

HỘI THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2023 – 2028

        Thực hiện kế hoạch của Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh ...
Xem Chi Tiết

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2023

       Ngày 21/4, tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã Mỹ Hào, Sở Lao động – Thương ...
Xem Chi Tiết