KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo ngành Điện – Điện tử

  2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số giáo viên: 11

       

  Trưởng khoa:Th.s Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

Phó trưởng khoa:Nguyễn Trường Huân