HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐH XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

Ngày 27 tháng 04 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng KT- KT Tô hiệu Hưng Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt,học tập nghị quyết Đại hội XIII…

Đọc tiếp HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐH XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX