Tổng kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024

     Ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) và tổng kết cuộc thi…

Đọc tiếp Tổng kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024