Cơ sở 2: Số 56, Đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

Số điện thoại: 02216.251.026