HỘI THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2023 – 2028

        Thực hiện kế hoạch của Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn các…

Đọc tiếp HỘI THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2023 – 2028