CÔNG TY HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

         Sáng ngày 19/9/2023, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên 01 xe máy…

Đọc tiếp CÔNG TY HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU HƯNG YÊN