LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

         Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 1626/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Hưng Yên vào Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Tô HIệu Hưng Yên.(Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số1456/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên. Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên được thành lập từ năm 1961. Đến năm 1999  được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đổi tên trường Trung học kỹ thuật Nông nghiệp Tô Hiệu thành Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên và bổ sung nhiệm vụ cho Trường theo Quyết định số 26/1999/QĐ-UB ngày 09 tháng 1 năm 1999)

          Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên có nhiệm vụ:

        – Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo quy định;

        – Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

       – Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

       Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên ổn định và phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ đã và đang phục vụ các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội của hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và các tỉnh lân cận. Các học sinh ra trường đều phát huy tốt năng lực và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của địa phương và các tổ chức giao cho. Năm 1979 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III, liên tục nhiều năm Trường được Uỷ ban nhân tỉnh tặng bằng khen.

         Đảng bộ Nhà trường nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh.

        Công đoàn Nhà trường được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp tỉnh công nhận Công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục và được tặng nhiều bằng khen.

         Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh liên tục được tỉnh Đoàn Hưng Yên công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh.

        Những kết quả và thành tích trên đã khẳng định sự phát triển vững mạnh và trưởng thành của Nhà trường, đồng thời thể hiện một phần khả năng đảm nhận nhiệm vụ đào tạo bậc cao hơn của trường hiện nay.