LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K90 (2019 – 2020)

Sáng ngày 27/12/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên phối hợp tổ chức lễ bế giảng lớp…

Đọc tiếp LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K90 (2019 – 2020)