HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH TẬP BÀI GIẢNG

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH

  TẬP BÀI GIẢNG:  “NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ”

 TÁC GIẢ: NGUYỄN HỮU SỰ VÀ PHÙNG ANH ĐỨC

        Với mục đích từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống tài liệu dạy học phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành Kế toán, sáng ngày 12/8/2020, hội đồng Khoa học trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu đã tiến hành thẩm định tập bài giảng “Nguyên lý thống kê” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Sự và Phùng Anh Đức – Khoa Kinh tế.

        Tham dự buổi thẩm định có: Đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Phạm Thị Hiển – Trưởng Kế toán Tài vụ; đồng chí Nguyễn Công Minh – Trưởng Phòng Đào tạo; đồng chí Bùi Thị Yến: Phụ trách Phòng Nghiên cứu Khoa học; đồng chí Vũ Thị Ánh Thuận – Trưởng Khoa Kinh tế và các thầy cô khoa chuyên môn của nhà trường.

         Tập bài giảng “Nguyên lý thống kê” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Sự và Phùng Anh Đức – Khoa Kinh tế được các đồng chí thành viên trong hội đồng thẩm định đánh giá cao về nội dung, chất lượng kiến thức trong việc đưa vào giảng dạy cho học sinh chuyên ngành kế toán của nhà trường. Tuy nhiên, hội đồng thẩm định đã đưa ra một số nhận xét, đóng góp quý báu để nhóm tác giả chỉnh sửa nhằm hoàn thiện tập bài giảng tốt hơn. Tiến hành bỏ phiếu, tất cả thành viên trong hội đồng đều đồng ý nghiệm thu tập bài giảng trên của Khoa Kinh tế và đề nghị tác giả kịp thời chỉnh sửa để sớm ban hành phục vụ giảng dạy cho các lớp chuyên ngành tại nhà trường.