Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết 6 tháng CT đầu năm, triển khai NV 6 tháng cuối năm

Lễ phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN năm 2021

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty TNHH Grab

            Ngày 20/7/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức sơ kết 6 tháng công tác đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến và ký kết hợp tác với doanh nghiệp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Việc làm, Cục Quản lý Lao động ngoài nước; về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Tổng cục trưởng Trương Anh dũng, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương, lãnh đạo các đơn vị và đại diện cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục; đại diện phóng viên của một số cơ quan thông tấn báo chí. Tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến có 500 điểm cầu là các Bộ, ngành, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở GDNN.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

             Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đã nêu bật một số kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau: (i) Kịp thời chỉ đạo, điều hành xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách, phát sinh; hướng dẫn các Bộ, ngành, UBND các tỉnh đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển GDNN và nhân lực có kỹ năng nghề. Thường xuyên họp giao ban trực tuyến với các sở LĐTBXH và cơ sở GDNN cả nước để nắm bắt thực trạng, kịp thời đưa ra các giải pháp, sáng kiến hỗ trợ; (ii) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về GDNN đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiện đại và hội nhập quốc tế: về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, đề án, chiến lược, quy hoạch đảm bảo tiến độ; bên cạnh đó, chủ động tham mưu cơ chế, chính sách về GDNN, đặc biệt là chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; (iii) Đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của GDNN: ban hành Kế hoạch truyền thông GDNN giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN và hệ sinh thái truyền thông GDNN, phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm…. ; (iv) Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở GDNN công lập, đến nay cơ bản đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 10% tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức rà soát, sáp nhập, giải thể cơ sở GDNN để giảm đầu mối, tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng; (v) Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo, đăng ký hoạt động GDNN theo hướng mở, linh hoạt. Chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo; hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo; tổ chức đào tạo trực tuyến; cách thức tổ chức đào tạo trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp… Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao theo các bộ chương trình đã chuyển giao từ Úc và Đức. (vi) Chuẩn bị tổ chức các hội giảng, hội thi theo kế hoạch: Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu GDNN năm 2021; Cuộc thi Startup Kite năm 2021; thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng chủ trì Hội nghị

           Tham gia hội nghị, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đề xuất, kiến nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tự chủ trong cơ sở GDNN, quy chế của cơ sở GDNN khi thực hiện sáp nhập; hoàn thiện, bổ sung chính sách cho các đối tượng học nghề, lao động nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; đổi mới tuyển sinh và hình thức đào tạo phù hợp với bối cảnh mới; duy trì cơ chế phối hợp bộ, ngành và địa phương (trực tiếp và trực tuyến) để cùng nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở GDNN.

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

          Tại Hội nghị, lãnh đạo và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cũng đã đóng góp ý kiến tham luận về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động – việc làm và xuất khẩu lao động; đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2021.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục và cả hệ thống GDNN trong 6 tháng đầu năm 2021. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian còn lại của năm 2021, Tổng cục và Sở Lao động – Thương bình và Xã hội kiên trì, bám sát với mục tiêu kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, giải pháp, phương án thiết thực, cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo và gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm; gắn kết chặt chẽ cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương và Trung ương để chủ động, thích ứng kịp thời và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị

           Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng cục GDNN xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu,  kiên trì bám sát các mục tiêu; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo đã đề ra trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, chú trọng các nhiệm vụ sau: (i) Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án để bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật về GDNN. Tập trung, ưu tiên Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án “Thí điểm thành lập Trung tâm thực hành theo vùng” theo ý kiến Kết luận số 1186-KL/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn các địa phương, cơ sở GDNN thực hiện chính sách miễn giảm học phí. Bám sát các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để thúc đẩy tiến độ ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng; (ii) Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. (iii) Tăng cường công tác truyền thông, năng lực phân tích, dự báo, chủ động trong điều hành, kiên trì thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao đToàn cảnh Hội nghị

            Đồng thời tại Hội nghị, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến và ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ

 Các đại biểu tham dự trực tuyến

Lễ phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN năm 2021

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng tặng hoa Ban Tổ chức Cuộc thi

 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty TNHH Grab: Ông Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Bà Nguyễn Thái Hải Vân – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Grab thực hiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab.