HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 26 – 07 – 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Quang Mến – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong BCH Đảng ủy và toàn thể  đảng viên thuộc các chi bộ đảng của nhà trường.

          Trong hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo đã nêu bật những kết quả mà Đảng bộ nhà trường đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Công tác tuyển sinh; Công tác quản lý đào tạo: Nhà trường coi trọng việc đưa phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng, công tác kiểm tra giảng dạy, dự giờ được tiến hành thường xuyên; nhà trường đã thực hiện liên kết đào tạo theo yêu cầu của xã hội thông qua việc liên kết đào tạo với các trường Đại học, các trường THPT,THCS, các trung tâm GDNN-GDTX, các doanh nghiệp v.v… Công tác xây dựng Đảng (Giáo dục tư tưởng, chính trị; tổ chức, xây dựng Đảng; kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng), lãnh đạo công tác đoàn thể … đều đạt được những kết quả tốt. Bên cạnh đó, Đảng bộ nhà trường vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, nghiên cứu khoa học còn ít đề tài… Kết thúc bản Báo cáo, đồng chí Đào Hồng Ngọc đã nêu ra phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong 6 tháng cuối năm 2023 nhằm phát huy tốt thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại để hoàn thành tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

          Tại Hội nghị, một số tham luận của các đồng chí thuộc các chi bộ đảng trong nhà trường đã góp phần hoàn thiện hơn phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong thời gian tới. Đó là tham luận: Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh của chi bộ Tổ chức – Hành chính, Nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên của chi bộ Quản lý học sinh, sinh viên, Công tác phát triển Đảng của chi bộ Đào tạo.

          Bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ghi nhận những kết quả, nỗ lực của toàn Đảng bộ nhà trường về mọi mặt và nhấn mạnh: Tất cả các đảng viên cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị ; Đề án số 06 của Uỷ ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2020 – 2025, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng, lãng phí v.v…Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các văn bản khi được gửi về các chi bộ cần phải triển khai thành hành động và chuyên đề cụ thể; nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống lành mạnh cho các đảng viên. Thời gian tới, Đảng bộ nhà trường tiếp tục cải tiến lề lối và thay đổi tư duy làm việc; đổi mới chương trình giáo dục đào tạo, xóa bỏ những chương trình cũ, lạc hậu không còn phù hợp, phát triển những mã ngành đào tạo mà nhu cầu xã hội đang cần, tích cực chuyển đổi số trong quản lý đào tạo. Tuy còn nhiều trọng trách nặng nề nhưng với sự quyết tâm và đoàn kết, Đảng bộ nhà trường sẽ vượt mọi khó khăn, giữ vững danh hiệu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.