HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

         Ngày 17/06/2022  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên  tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường với tên đề tài “Ứng dụng nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) trên một số giá thể tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên”. Nhóm thực hiện đề tài gồm: Ths. Nguyễn Mạnh Hà (CNĐT); Ths. Đào Hồng Ngọc; Ths.Vũ Thị Thu Hiền.

        Tham dự hội nghị gồm có: Ths. Trần Thanh Liêm – CTHĐ ; Ths. Đặng Quang Mến – PCTHĐ; Ths. Bùi Thị Yến – UVPB 1; Ths. Hoàng Minh Đức – UVPB 2; CN Phạm Thị Hiển – UV; Ths. Bùi Văn Tân – UV; KS. Trần Thị Minh Hiền-UV,TK.

Ảnh hội nghị

         Sau khi Hội đồng thăm quan mô hình nuôi cấy tại khu vực thí nghiệm và nghe nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, kết quả đề tài của nhóm nghiên cứu có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, đề tài đã lựa chọn được giá thể tổng hợp nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo mang lại năng suất và chất lượng và hiệu quả kinh tế, đồng thời xây dựng được mô hình nuôi cấy với quy mô 500 hộp/ mẻ.

         Ths. Trần Thanh Liêm- Hiệu trưởng chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận những cố gắng lỗ lực của nhóm nghiên cứu và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

          Hội đồng đã  thông qua và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Kết quả bỏ phiếu 7/7 thành viên đồng ý nghiệm thu đề tài, đạt 100%.

         Trong sự phấn khởi vui mừng, Ths Nguyễn Mạnh Hà thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.

Hình ảnh khu nuôi trồng