Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2023

       Ngày 21/4, tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã Mỹ Hào, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm; triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Ngày hội có sự tham gia của 38 doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm; 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gần 3.000 người lao động, học sinh, sinh viên.

      Tham dự đại hội ở phía nhà trường có đ/c Đặng Quang Mến phó hiệu trưởng nhà trường và các cán bộ của Trung tâm tuyển sinh và Hợp Tác doanh nghiệp.

     Thời gian qua, Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ Thuật Tô Hiệu Hưng Yên đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển thị trường lao động, kết nối cung, cầu lao động; tăng cường hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động. Năm 2022, nhà trường đã đào tạo được trên 1 nghìn lượt lao động, Tổng số lao động được giải quyết việc làm trên 90%.

    Công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Nhà trường  tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.…

     Tại ngày hội, Nhà trường, giới thiệu về môi trường học tập, ngành nghề đào tạo, cơ hội tìm việc làm; cấp phát tờ khai, hỗ trợ học sinh và người lao động đăng ký học nghề ở các cấp trình độ đào tạo… Các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động tại các vị trí việc làm thiếu lao động. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức các hoạt động ký kết, thỏa thuận về đào tạo, cung ứng nhân lực, đặc biệt nhân lực có tay nghề giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp…

    Đây cũng là dịp để nhà trường đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý về đào tạo nghề, quản lý lao động, an toàn vệ sinh lao động và giới thiệu việc làm trong thời gian tới…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH