HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG

Sáng ngày 1/07/2020, Hội đồng khoa học Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu đã tổ chức nghiệm thu tập bài giảng môn Kế toán máy của giảng viên Doãn Thị Kim Tuyến – Khoa Kinh tế làm chủ nhiệm

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm: Đồng chí Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó chủ tịch Hội; đồng chí Phạm Thị Hiển – Phản biện 1; đồng chí Vũ Thị Ánh Thuận – Phản biện 2; đồng chí Nguyễn Công Minh – Trưởng phòng Đào tạo và các Uỷ viên Hội đồng khoa học.

Tại buổi nghiệm thu, giảng viên Doãn Thị Kim Tuyến đã trình bày tóm tắt về tập bài giảng Kế toán máy như: Mục tiêu, nội dung chính, các tài liệu tham khảo… Tập bài giảng được các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính cấp thiết trong việc giúp người học có phương pháp học tập tích cực, rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác qua mỗi ví dụ, bài tập. Kiến thức trong tập bài giảng được trình bày khá chi tiết, phù hợp với mục đích, yêu cầu đối với môn học kế toán máy trình độ trung cấp.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đề nghị tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của thành viên hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tập bài giảng nhằm đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu tập bài giảng môn Kế toán máy của giảng viên Doãn Thị Kim Tuyến xếp loại đạt.