BUỔI THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc tích cực đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học đối với các khoa chuyên môn nói chung và từng cán bộ, giáo viên nói riêng, sáng ngày 14/5/2010, Phòng Nghiên cứu Khoa học đã tiến hành thẩm định đề cương sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học của Thạc sĩ Cao Thị Thu Thủy và Thạc sĩ Doãn Thị Kim Tuyến- Khoa Kinh tế.

        Tham dự buổi thẩm định có Đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Phạm Thị Hiển – Trưởng Kế toán tài vụ;Thạc sĩ Nguyễn Công Minh – Trưởng Phòng Đào tạo; Thạc sĩ Bùi Thị Yến – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học; Thạc sĩ Vũ Thị Ánh Thuận – Trưởng Khoa Kinh tế và giảng viên khoa chuyên môn của nhà trường.

        Đề tài nghiên cứu khoa học do Thạc sĩ Cao Thị Thu Thủy – Khoa Kinh tế chủ nhiệm có tên “Quản lý hoạt động liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên”. Đề tài được các thầy cô trong Hội đồng thẩm định đánh giá cao về ý nghĩa và tầm quan trọng đối với nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay sự phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhà trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là rất cần thiết, thúc đẩy sự tồn tại, phát triển và hợp tác cùng có lợi của hai bên. Tuy nhiên, đề tài mới chỉ là đề cương sơ bộ nên các thầy cô trong buổi thẩm định đã đưa ra những nhận xét, góp ý về tên đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, hình thức của hoạt động liên kết, việc bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội …để giúp cho việc hoàn thiện đề tài đạt hiệu quả cao hơn.

         Đề tài nghiên cứu khoa học “ Đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm kế toán Misa trong giảng dạy kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên” do Thạc sĩ Doãn Thị Kim Tuyến chủ nhiệm được đánh giá có hiệu quả nhất định trong việc giảng dạy môn kế toán nhưng tính ứng dụng phổ biến của đề tài chưa cao.

          Sau quá trình làm việc nghiêm túc với những đánh giá, góp ý sát sao về hai đề tài, nhất là sự hỗ trợ của khoa chuyên môn, tác giả của những đề tài nghiên cứu khoa học trong buổi thẩm định này sẽ tiếp thu nhằm bổ sung, hoàn thiện cho đề tài nghiên cứu của mình.

                                                                                                                                                    Thương Huyền.