NGÀY HỘI TƯ VẤN HỌC NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

         Nhằm tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động về chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hưng Yên trong công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp; nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò, tầm quan trọng của việc học nghề, giải quyết việc làm, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hưng Yên đã tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Hưng Yên” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Kim Động.

          Thông qua ngày hội, người lao động và các em học sinh, sinh viên được tư vấn, định hướng việc làm trong tương lai, nắm bắt những thông tin, chính sách pháp luật về lao động việc làm, dạy nghề; thông tin tuyển dụng lao động trong và ngoài nước; đối với xuất khẩu lao động, tại các thị trường có uy tín như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…. Bên cạnh đó, các bạn Đoàn viên thanh niên và người lao động còn được trực tiếp tư vấn chính sách về lao động tại các doanh nghiệp, có cơ hôi trao đổi trực tiếp với một số nhà tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với bản thân và gia đình. Các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo thì có điều kiện để quảng bá, giới thiệu về môi trường học tập, làm việc và các thông tin liên quan nhằm thu hút, tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu.

          Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tham gia ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động là hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần tạo môi trường thuận lợi và là cầu nối giúp cho nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên được tìm hiểu, tư vấn, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH