HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐH XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

Ngày 27 tháng 04 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng KT- KT Tô hiệu Hưng Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt,học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         Tham dự Hội nghị, về phía Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên có: Đồng chí Phạm Văn Nghệ – Phó Ban Tuyên giáo tỉnh; Phía Trường Cao đẳng đẳng KT- KT Tô hiệu Hưng Yên có: Đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong Ban thường vụ cùng đông đủ các đảng viên thuộc các chi bộ của Đảng bộ nhà trường.

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thành Công – Uỷ viên BCH Đảng ủy – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính & Quản trị  của nhà trường nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

(đ/c Lê Thành Công – Phát biểu)

          Trong hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghệ – Phó Ban Tuyên giáo tỉnh đã truyền đạt “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” cùng   một số điểm nổi bật trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

( đ/c Phạm Văn Nghệ – Phát biểu)

           Thông qua các chuyên đề được học tập, nghiên cứu tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trường cao đẳng KT –  KT Tô Hiệu Hưng Yên sẽ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng xác định. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và triển khai nhất quán trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực tiễn của Nhà trường.