Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

       Ngày 27/01/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết của năm 2021, đề ra phương hướng trong năm 2022. 

                                              Đại biểu và cán bộ viên chức tham dự Hội nghị

 

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Quang Mến – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Đại điện Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm.

      Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên.Tại Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, đề ra những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Đồng thời Hội nghị cũng thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Đ/c Đào Hồng Ngọc – phát biểu

 

      Cũng trong hội nghị đồng chí Đặng Quang Mến – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã tổng hợp về các ý kiến, kiến nghị của các phòng, khoa, trung tâm. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị cơ sở vật chất v.v…

Đ/c Đặng Quang Mến – phát biểu

 

      Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, nhà trường đã lắng nghe ý kiến và điều chỉnh và hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021- 2022. được các cán bộ, công nhân, viên chức nhà trường tán thành nhất trí. Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2020 – 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021- 2022. Hội nghị đã bầu được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Kết thúc hội nghị đồng chí Trần Thanh Liêm đã tặng Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích trong năm học vừa qua.

Đ/c Trần Thanh Liêm –  phát biểu

 

       Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường cùng vượt qua khó khăn và phát triển.

 

       Một số hình ảnh của hội nghị