Đại hội chi bộ Tổ chức hành chính nhiệm kỳ 2022 – 2025

        Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên, sáng ngày 9/9/2022, Chi bộ Tổ chức Hành chính là một trong những chi bộ đầu tiên của nhà trường tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

       Tham dự Đại hôi có: Đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy -Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đào Hồng Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Quang Mến – Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên và đông đủ các đảng viên của chi bộ Tổ chức Hành chính.

      Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 vừa qua, Chi bộ Tổ chức Hành chính đã tích cực triển khai Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng bộ nhà trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Đảng và chuyên môn nghiệp vụ. Đại hội hôm nay, chi bộ Tổ chức Hành chính đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025 do đồng chí Vũ Tuấn Thành trình bày. Báo cáo đã nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, quán triệt, thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, tham gia tốt các hoạt động chung của Đảng bộ nhà trường, trong đó nổi bật là những ưu điểm như: Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chi bộ quan tâm chỉ đạo nên các đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng. Đối với công tác tuyển sinh, phục vụ đào tạo  được chi bộ Tổ chức Hành chính coi là cốt lõi, là yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường.Các công tác khác như Kế toán tài vụ, tham mưu về cơ sở vật chất, công tác bảo vệ v.v…đều được chi bộ hoàn thành tốt. Bên cạnh đó, chi bộ còn có hạn chế như: Một số đảng viên chưa có ý thức trách nhiệm cao, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, công tác tuyển sinh gặp khó khăn.

       Trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, Đại hội đã có những tham luận góp ý về công tác xây dựng Đảng của đồng chí Quách Thị Giang Nam, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn do đồng chí Lê Thị Từ trình bày nhằm hoàn thiện hơn nữa bản phương hương nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

       Thay mặt cho Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng  nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà chi bộ Tổ chức Hành chính đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 như: Hoàn thành tốt nhiều chức năng, nhiệm vụ  với đặc thù của một chi bộ có tổ chức phức tạp, gồm nhiều mảng công việc khác nhau; Chi bộ còn tham gia xây dựng và thực hiện các đề án của nhà trường; Thực hiện chăm sóc cán bộ, công nhân viên trong thời gian covid 19 diễn ra phức tạp vừa qua. Đồng chí biểu dương sự chuẩn bị chu đáo ở từng khía cạnh nội dung với  các số liệu thống kê ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ của bản báo cáo mà chi bộ nêu trước Đại hội và đây cũng là ưu điểm để các chi bộ khác tiến hành Đại hội tiếp theo học tập. Bên cạnh những kết quả đạt được thì chi bộ cần khắc phục những tồn tại, cụ thể là: Chi bộ tổ chức sinh hoạt chưa đều đặn, đôi khi phối hợp công việc chưa nhịp nhàng và đặc biệt chi bộ cần luôn đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ.

        Trên cơ sở sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng lãnh đạo chi bộ, Đại hội chi bộ Tổ chức Hành chính đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí: Vũ Tuấn Thành, Phạm Thị Hiển và Hoàng Tuấn Anh. Đại hội Chi bộ Tổ chức  Hành chính nhiệm kỳ 2022-2025  thành công tốt đẹp, các Đảng viên trong chi bộ cùng nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, quyết tâm phấn đấu thực hiện khẩu hiệu “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới và Phát triển”  nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường ngày càng vững mạnh.

Một Số Hình Ảnh Đại Hội