GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 1626/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Hưng Yên ...
Xem Chi Tiết