LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn Cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam, ngày 04-03-2021 Đảng ủy Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên và các Chi bộ Đảng Trường Cao dẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho một số công Đoàn viên, Đoàn viên ưu tú thuộc các Chi bộ của nhà trường.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Quang Mến: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể Đảng viên các chi bộ.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức chào cờ hết sức trang trọng.Tiếp đó, các Bí thư  thuộc 2 Chi bộ: Đào tạo, Quản lý HSSV đã lần lượt lên đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho 3 quần chúng; đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ mình tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ những đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày nhận Quyết định để trở thành những Đảng viên chính thức. Nhằm xác định lực lượng đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức và nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như đẩy mạnh sự phát triển của nhà trường, các chi bộ Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên luôn luôn quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội để những quần chúng ưu tú được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ kết nạp Đảng viên, đồng chí Đặng Quang Mến đã có lời phát biểu chỉ đạo các chi bộ nói chung và 3 Đảng viên mới nói riêng về nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhất là việc trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các Đảng viên trong việc rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nghiêm chỉnh thực hiện “Những điều Đảng viên không được làm”, tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa.

Lễ kết nạp Đảng viên của Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên đã kết thúc tốt đẹp trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

Một số hình ảnh buổi lễ