HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Không tìm thấy bài viết nào.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Quan hệ hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Hàn Quốc là một quốc gia có nền giáo dục hàng đầu châu Á. Cùng với khoảng thời gian đổi ...
Xem Chi Tiết

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và CH liên bang Đức

Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những đối tác chiến lược trong lĩnh vực dạy nghề/giáo dục nghề ...
Xem Chi Tiết

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhật Bản là một nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên nhưng lại có một thứ tài nguyên đặc biệt ...
Xem Chi Tiết

Tọa đàm gắn kết doanh nghiệp với giáo dục nghề

Xác định việc gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục nghề ...
Xem Chi Tiết

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham gia diễn đàn Việt Nam – Đài Loan

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham gia diễn đàn Việt Nam – Đài Loan        Từ ngày ...
Xem Chi Tiết