• Lịch sử phát triển

  Lịch sử phát triển

  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG Trường Cao đẳngKinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số1626/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng...

  Chi tiết
 • Sứ mệnh tầm nhìn

  Sứ mệnh tầm nhìn

  SỨ MỆNH TẦM NHÌN Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng trọng điểm của vùng kinh tếĐông Bắc bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,...

  Chi tiết
 • Chiến lược phát triển

  Chiến lược phát triển

  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Đổi mới cơ bản toàn diện nhà trường, tạo ra một môi trường giáo dục thực sự chuyên nghiệp, ở đó cán bộ giảng...

  Chi tiết