TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

1.   CV phối hợp Liên kết đào tạo (kích xem và tải về.pdf)

2.  Thông báo tuyển sinh Liên thông (kích xem và tải về.pdf )

3.  Thông báo tuyển sinh VHVL (kích xem và tải về.pdf)